Ragnar Tveterås

Dr.Oceon, professor ved Universitetet i Stavanger

Ragnar Tveterås er født i 1966 i Stavanger. Han er utdannet cand.polit i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Bergen og har doktorgrad (dr.oecon) fra Norges Handelshøyskole i 1998. Han er professor i industriell økonomi ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger (HHUiS) og leder Senter for innovasjonsforskning ved UiS/IRIS med omtrent 30 forskere. Forskningen til Tveterås er i stor grad økonometriske analyser av produksjon og markeder i naturressursbaserte verdikjeder, spesielt for sjømat og energi. Tveterås sin forskning omfatter innovasjon og produktivitetsvekst, økonomisk risiko, markeds- etterspørsel og verdikjedeorganisering. Han har publisert over 40 artikler i internasjonale vitenskapelige tidsskrift. Tveterås har ledet en rekke forsknings- prosjekter finansiert av NFR, FHF, EU og andre. Han ble i 2013 oppnevnt av Stoltenberg-regjeringen til å lede et offentlig utvalg for gjennomgang av sjømatindustriens rammevilkår som munnet ut i NOU 2014:16 “Sjømatindustrien”. Han har utført en rekke utredninger for offentlig sektor og næringsliv i Norge og utlandet (f.eks. Innovasjon Norge, Norges sjømatråd, Oljedirektoratet, BluePlanet, Marine Harvest, Nutreco Skretting, OECD, FAO, Global Aquaculture Alliance, Scottish government). Tveterås har styreverv i flere foretak.