Peter Ruoff

Dr.philos, professor ved Universitetet i Stavanger. Centre for Organelle Research

Etter utdannelse som 2-årig kjemiingeniør og tjeneste i Tyskland kom Ruoff 1975 til Oslo. Tok en cand. scient. grad innen teoretisk kjemi hos Jan Almlöf, og senere en dr. philos.-grad innen reaksjonskinetikk omkring kjemiske oscilla- torer. En stilling ved Rogaland Distrikshøy- skole (RDH, nå Universitetet i Stavanger, UiS) i 1984 og et 2-årig Odd Hassel-stipend i 1988 gjorde det mulig å fortsette forskningen og knytte kontakter med kolleger i utlandet, spesielt USA (Richard M. Noyes). Ved hjelp av elektrokjemiske, spektroskopiske og bereg- ningsorienterte metoder studerte Ruoff mekanismen av Belousov-Zhaotinskii-reaksjonen og andre kjemiske oscilla- torer. Disse studiene inspirerte til å se nærmere på biologiske systemer, spesielt circadiane rytmer. Circadiane rytmer, som har en periodelengde av circa en dag (lat. dies, dag) fungerer som fysiologiske klokker og har betydning i hvordan organismer (planter, dyr, menneske) tilpasser seg jordens dag/natt veksling, årstidene, og andre miljømessige faktorer. I samarbeid med kolleger i Tyskland (Ludger Rensing, Bremen) og USA (Jay Dunlap, Dartmouth) begynte Ruoff i begynnelsen av 90-tallet studier med Neurospora crassa, en muggsopp/modellorganisme som viste seg å være et godt og robust studieobjekt selv for en fysikalsk kjemiker! Ruoff utviklet modeller for temperaturkompensasjon av den biologiske klokken og andre miljømessige forstyrrelser. Selv om det ble gjort betydelige framskritt i å forstå hva som fører til «tikkingen av den fysiologiske klokken», vet vi fremdeles lite hvordan organismer ved hjelp av denne klokken måler dag/natt-lengde og responderer til forstyrrelser i det ytre miljøet. Spesielt interessert er Ruoff i det "homeostatiske aspektet" av circadiane rytmer og fysiologiske prosesser som har ført til et fruktbart samarbeid med kybernetikere (Tormod Drengstig og Kristian Thorsen) ved UiS. Ved RDH/UiS har Ruoff hatt verv som hovedverneombud, instituttstyrer, senterleder og deltatt i den faglige utvikling av studietilbud innen kjemi og biologisk kjemi. Siden 1985 er Ruoff et valgt medlem i Sigma Xi. The Scientific Research Society (Oregon Chapter).