Ole Torsæter

Dr.ing., professor ved Institutt for geovitenskap og petroleum, NTNU

Ole Torsæter ble født i Ringsaker i 1951, og tilhørte det første ordinære sivilingeniør- kullet som ble uteksaminert i petroleums- teknologi ved NTH (1975). Han ble Dr.ing. (1983) og professor (1990) i reservoar- teknikk ved Institutt for petroleums- teknologi og anvendt geofysikk, NTH. Torsæter var reservoarforsker i SINTEF i 1977-80 og tolking av Ekofisk-brønntester var en viktig oppgave. Under dette arbeidet innså han at oljeutvinningen fra krittberg- arten på Ekofisk ikke var forstått godt nok. Torsæter foreslo for operatøren Phillips Petroleum Co. et forskningsprosjekt for å evaluere vanninjeksjon og det resulterte i et opphold ved forskningssenteret til Phillips (1981-82). Under oppholdet i USA undersøkte han hvor effektivt vann fortrengte olje i mer enn 100 kjerneprøver fra Ekofiskfeltet. Resultatene viste at Ekofisk var en god kandidat for vanninjeksjon. Forskningsresultatene ble publisert i 1984 og vanninjeksjon i full skala ble startet på Ekofisk i 1987 og ble en suksess. Under Ekofisk-arbeidet oppdaget Torsæter at sentrifugene for måling av kapillærtrykk kunne forbedres. Sammen med sine doktorkandidater utviklet han et automatisert sentrifugesystem for kjerneanalyse som ble kommersialisert i oljeserviceselskapet ResLab (nå Weatherford Labs) som Torsæter var med å etablere i 1986. Som professor ved NTNU har Torsæter hatt forskningsopphold ved New Mexico Tech (1991-92) og Texas A & M (2008-2009) og han var instituttleder i perioden 1993-1996. Han har vært hovedveileder for 150 Masterstudenter og 17 PhD-kandidater. For tiden veileder han 8 PhD-kandidater og han er spesielt opptatt med forskning innen nanofluidinjeksjon for økt utvinning. Han har skrevet mer enn 50 fagfellevurderte journalartikler og mer enn 100 konferanseartikler. I 2014 fikk Torsæter Darcy Technical Achievement Award fra Society of Core Analysts for sitt bidrag innen eksperimentell reservoarteknikk.