Ole-Morten Midtgård

Dr.ing., professor og instituttleder ved Institutt for elkraftteknikk, NTNU

Ole-Morten Midtgård (f. 1967) er utdannet siv.ing. (1992) og dr.ing. (1997) i elkraftteknikk, fra NTH/NTNU. Sin diplomoppgave utførte han ved CERN i Sveits, som teknisk student. Ved CERN utførte han beregninger av magnetfeltet for kvadrupolmagnetene i LHC, i en tidlig fase av prosjektet. Etter dette vendte Midtgård tilbake til NTH, hvor han arbeidet som vit.ass. og tok en doktorgrad på metoder for 3D FEM-beregninger av induserte strømmer. Deretter arbeidet Midtgård 6 år i industrien, i ABB og en kort periode i Magtech. Her arbeidet han med et bredt spekter av teknologier innen elektriske kraftsystemer og -apparater. Midtgård har flere patenter fra denne tiden. I 2004 fikk Midtgård en stilling ved Høgskolen i Agder, senere Universitetet i Agder (UiA). Her spilte han en viktig rolle i å etablere bachelorstudiet i Fornybar Energi og senere mastergradsstudiet i samme tema. Mens han var ved UiA, fikk han gjennomslag for en søknad om et forskningsprosjekt innen sluttbruk av solcelleteknologi, i samarbeid med Elkem Solar og Norges forskningsråd. Dette prosjektet resulterte i en vitenskapelig teststasjon for fotovoltaiske moduler ved UiA, og var et viktig element i oppbyggingen av forskningsmiljøet innen solcelleteknologi og fornybar energi ved Campus Grimstad. Midtgård var i 4 år medlem av styret ved Fakultet for teknologi- og realfag, og en stund også medlem av styrene ved Universitetet i Agder og Teknova. I 2012 gikk Midtgård over til en stilling som professor ved NTNU, hvor han arbeider med Smart Grid, kraftelektronikk og anvendelsen av solceller, blant annet i FME CINELDI (Centre for Intelligent Electricity Distribution), hvor han er en del av lederteamet. Midtgård leder for tiden også et prosjekt innen anvendelsen av halvledere med bredt båndgap i kraftelektronikk. Midtgård har publisert vitenskapelige artikler innen feltberegninger, kraft- elektronikk, solcelleteknologi og Smart Grid.