Ole-Christopher Granmo

PhD, professor ved Institutt for IKT, Universitetet i Agder

Professor Ole-Christoffer Granmo er leder for Senter for forskning på kunstig intelligens (cair.uia.no) ved Universitetet i Agder. Hans interesse for kunstig intelligens ble tent da han som tiåring fikk sin første datamaskin og oppdaget programmering. Han tok senere cand.scient.-graden i informatikk i 1999 og dr.scient.-graden i 2004, begge ved Universitetet i Oslo. Granmo utfører grunnforskning innenfor kunstig intelligens. Her utvikler han ny teori og nye algoritmer for maskinlæring og mønster- gjenkjenning. Fokuset er på selvlærende maskiner som eksperimenterer og lærer i komplekse miljøer. Dette arbeidet omfatter Bayesianske løsningsteknikker for ulike varianter av det såkalte bandittproblemet. Han har blant annet designet løsninger som kombinerer gradientsøk med bandittbasert resonnering, og algoritmene hans er for tiden blant de beste for objektpartisjonering og stokastiske søk på linjen. Hans langsiktige mål i forskningsarbeidet er å lage algoritmer som overgår menneskets evne til fleksibel mønstergenkjenning, modellbygging og resonnering. Innenfor sitt forskningsfelt har Granmo skrevet mer enn 115 vitenskapelige publikasjoner. Ved siden av sin akademiske karriere har Granmo utviklet en algoritme for selvlærende tekstanalyse, Corpus Cube Linguistics (CCLTM). Denne algoritmen håndterer ulike alfabeter, språk og sjangre ved hjelp av selvlæring fra store mengder tekst. Algoritmen har blitt kommersialisert gjennom selskapet Anzyz Technologies AS (www.anzyz.com), hvor Granmo er medgründer. Anzyz CCLTM er i bruk både i privat og offentlig sektor, innenfor helse, sikkerhet, kunde- behandling og finans.