Ole Bernt Lile

Professor Emeritus NTNU

Født i Snefjord, Vest Finnmark, 23. oktober 1937. Evakuerte pga. nedbrenning av Finnmark og nord Troms i november 1944. Begynte på skolen i Leiranger, nord for Bodø. Fullførte skolegangen i Snefjord. Tok videregående i Alta (Finnmark off. Gymnas), eksamen artium, realfag, 1956. Gruvepraksis ved AS Sydvaranger i Bjørnevatn. Begynte på linjen for gruvedrift, NTH i 1957. Diplomarbeid i anvendt geofysikk. Militærtjeneste i Trondheim, 1962-1963. Ansatt 2 år i Store norske kullkompani, Longyearbyen, 1963-1965. Ansatt 4 år i Folldal Verk AS, Folldal. 1965-1969 Ansatt som stipendiat ved NTH 1969-1971. Licentiatgrad 1971. Ansatt i SINTEF som sekretær for NTH-miljøets Kontinentalsokkelkomité 1971-1972. Ansatt som instituttstyrer og amanuensis ved Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk fra november 1972. Permisjon i to perioder, 1973-1974 med opphold ved University of Utah og 1983-1984 med opphold i Stavanger og Frankrike hos oljeselskapet ELF i Pau. Gikk av med pensjon i 2006