Nestor Cardozo

PhD., Professor ved Institutt for energiressurser, Universitetet i Stavanger

Nestor Cardozo (1971) har en B.S-grad i geologi fra Univeridad Nacional, Bogotá, Colombia i 1994 og en MSc-grad i Geological Sciences fra Ohio University, Athens, Ohio, USA i 1997. Han har Phd- grad i Earth and Atmospheric Sciences fra Cornell University, Ithaca, USA fra 2003 med avhandlingen: Mechanical and kinematic investigations of fault propagation folding and foreland subsidence. Cardozo var postdoc ved Cornell University fra 2003-2003 og ved NGI i Oslo fra 2003-2004. I perioden 2004-2008 var han forsker ved CIPR - Center for Integrated Petroleum Research i Bergen. Han kom til Universitetet i Stavanger i 2008, først som førsteamanuensis og fra 2017 som professor i strukturgeologi. Hans forskningsområder har vært stukturgeologi og bassengmodellering. Han har sammen med andre 35 publikasjoner i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter og bøker med fagfellevurdering, 13 av disse som førsteforfatter og har i tillegg en rekke konferansebidrag. Cardozo har utviklet mange programmer for geosciences (se http://www.ux.uis.no/~nestor/home.html). Han arbeider også med en online ressurs for Computational Geosciences.