Nathalie Reuter

PhD, professor ved Kjemisk institutt, Universitetet i Bergen

Nathalie Reuter (f.1973) er professor i kjemi ved Universitet i Bergen. Hun har doktorgrad i Teoretisk Kjemi (1999) fra Université Henri Poincaré (Nancy, France). Hun var deretter postdoktor ved Max-Planck-Institut für Kohlen¬forschung (Muelheim-an-der-Ruhr, Tyskland) før hun i 2001 ble ansatt som forsker ved det franske Institut National pour la Santé et la Recherche Medicale (INSERM), ved Bichat medisinske fakultet i Paris. Etter noen år flyttet hun til Norge og har siden 2003 arbeidet ved UiB, der hun ble professor i 2013. Hun har også vært gjesteprofessor ved Université Paris-Diderot i Frankrike og ved Sanger Institute (Cambridge, UK). Reuter ble tildelt et karrierestipend fra Trond Mohn Stiftelse i 2009, en innovasjonspris fra Bergen Teknologi¬overføring AS og Visjon Vest (2009), og Loew's Lectureship award i 2018 for "her outstanding contribution to the field of biomolecular modeling". Prisen tildeles av International Society for Quantum Biology and Pharmacology. Hun underviser i protein bioinformatikk og molekylmodelering. Nathalie Reuters forskning handler om utvikling og anvendelse av metoder for modellering og simulering av biomolekyler, spesielt rettet mot lege¬middelutvikling for KOLS og forholdet mellom proteiners struktur, dynamikk og funksjon. Hennes forskningsgruppe har i de siste årene fokusert på membranbindende proteiner og deres mekanisme for spesifikk gjenkjennelse av fosfolipider. Gruppen hennes har oppdaget at noen membranbindende proteiner bruker kation-pi interaksjoner til gjenkjenning av positivt ladde lipid-hodegrupper i cellemembraner (for eksempel cholin). Reuter jobber sammen med et tett nettverk av norske og utenlandske forskere for å danne et sterkt multidisiplinært miljø rundt forskningsgruppen sin. Hennes resultater er blitt publisert i tilsammen 67 artikler i anerkjente internasjonale vitenskapelige tidsskrifter, inkludert Science, Chemical Reviews og Journal of the American Chemical Society. I løpet av karrieren sin har Nathalie Reuter hatt flere verv som styremedlem (bl.a. Sigma 2) og har sittet som ekspert i evalueringspaneler for flere institusjoner som finansierer forskning bl.a. the Human Frontier Science Program (2017-2020).