Muk Chen Ong

PhD, Professor ved Institutt for maskin, bygg og materialeteknologi, Universitetet i Stavanger

Muk Chen Ong er født i 1978 i Johor, Malaysia. Han er utdannet B. Eng. Hons. (1st Class) i Civil and Structural Engineering i 2001 og M. Eng. i Civil and Environmental Engineering i 2005 ved Nanyang Technological University i Singapore. Han fikk Ph.D. graden i marin teknologi ved Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU) i 2009. Muk Chen Ong er professor i marin teknologi og marine operasjoner ved Universitetet i Stavanger (UiS). Han er leder for satsingsområdet «Hav» (2017- 2020) ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, leder for Ocean Technology Innovation Cluster Stavanger (OTICS, www.uis.no/otics), og faggruppeleder for Marin- og undervannsteknologi ved UiS. Muk Chen Ongs forskningsinteresser er innen marin- og undervannsteknologi med fokus på Computational Fluid Dynamics (CFD) med turbulensmodellering, bølgekinematikk og bølgelaster, virvelinduserte vibrasjoner (VIV), marine operasjoner og installasjoner, dynamiske analyser av offshore vindturbiner, dynamiske analyser av offshore fiskeoppdrettsanlegg, hydrodynamiske analyser av fjernstyrte undervannsfarkoster og undervannskonstruksjoner, samt erosjon rundt offshore- og undervannskonstruksjoner. Muk Chen Ong har publisert over 120 artikler i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter og konferanser. Han er medredaktør for ASME Journal of Offshore Mechanics og Arctic Engineering siden 2016 og medlem av Editorial Board of Ocean Systems Engineering - International Journal siden 2013. Han er også vitenskapelig komitémedlem for International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering (OMAE) siden 2012.