Merete Vadla Madland

Dr.ing., professor ved Institutt for petroleumsteknologi, Universitetet i Stavanger

Merete Vadla Madland er født i Stavanger i 1966, og er professor i reservoar- teknikk ved Universitetet i Stavanger. Hun jobber nå som direktør for Det Nasjonale IOR-senteret – et nasjonalt forskningssenter for økt oljeutvinning. Senteret ble tildelt UiS, IRIS og Ife i 2013 av OED, etter en åpen utlysning fra NFR. Per dags dato er det nærmere 150 personer som jobber med forskning inn mot senteret, og mer enn 40 pågående prosjekter. Madland har vært ansatt ved Institutt for Petroleumsteknologi, Universitetet i Stavanger siden 2003, først som universitetslektor, senere som førsteamanuensis og nå som professor. Høsten 2013 påtok hun seg rollen som direktør for Det Nasjonale IOR-senteret. Madland har en doktorgrad innen geomekanikk fra Universitetet i Stavanger. De siste 17 årene har hun jobbet med hvordan man mest mulig effektivt kan utvinne olje fra reservoarbergarter. Hun har ledet flere store prosjekter, både med støtte fra industri og fra Norges forskningsråd. Gjennom sin forskning har hun hatt i fokus å forstå de fysiske og kjemiske interaksjoner mellom ulike bergarter og væsker på pore- (micro-) og kjerne skala, og hvordan disse kan overføres til felt- (makro-)skala. Madland har vært keynote speaker på flere konferanser og vært invitert foredragsholder ved flere anledninger. Hun har publisert over 100 journal- og konferanseartikler og har vunnet flere priser, deriblant Sparebank 1 SR-Banks innovasjonspris i 2011, Oljedirektoratets IOR-pris, som del av COREC- forskningsgruppe, i 2011 og Lyses forskningspris i 2013.