Mari Sundli Tveit

PhD., Rektor og professor, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Mari Sundli Tveit (f. 1974) er tidligere rektor ved NMBU, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, fra 2014 til 2019. Hun var prorektor ved Universitetet for miljø- og biovitenskap i perioden 2010 til 2013 og seksjonsleder for by- og regionplanlegging ved Institutt for landskaps-planlegging fra 2008 til 2010. Sundli Tveit var styreleder i Universitets- og høgskolerådet fra 2017 til 2019. Hun har vært styremedlem i European University Association siden 2015, og er gjenvalgt til 2023. Hun sitter også i styret ved Chalmers Tekniska Högskola i Gøteborg. Hun har sittet i en rekke styrer innen forskning og høyere utdanning, og har blant annet ledet styret i NOVA (Nordic Veterinary and Agricultural University), vært nestleder i styret for Senter for Gunnforskning (CAS) ved Videnskapsakademiet og sittet i Norges forskningsråds divisjonsstyre for energi, ressurser og miljø. Sundli Tveit er utdannet naturforvalter (Cand. agric) fra Norges landbrukshøgskole og Universitetet i Tromsø. Hun disputerte i 2007 med avhandlingen: "A theoretical framework for assessing visual landscape character using indicators". Hun er professor i landskapsarkitektur siden 2013, med hovedinteresse innenfor fagområdene landskapsøkologi, landskapsanalyse, miljøpsykologi og landskapspreferanser. Hun har undervist og veiledet i fagene landskapsøkologi og landskaps¬planlegging i en årrekke og har bred forskningserfaring fra prosjekter nasjonalt og internasjonalt, og ulike internasjonale vitenskapelige komiteer. Hun har publisert en rekke artikler i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter, bokkapitler og populærvitenskapelige bidrag. Sundli Tveit er i dag områdedirektør for politikk i Næringslivets hovedorganisasjon, med ansvar for kompetanse, forskning og innovasjon, klima og bærekraft, nærings- og internasjonal politikk, datafangst og analyse.