Malcolm Andrew Kelland

PhD, professor i uorganisk kjemi ved Institutt for matematikk og naturvitenskap, Universitetet i Stavanger. Chief Scientific Officer for Eco Inhibitors