Magnus Rønning

Dr.ing., professor ved Institutt for kjemisk prosessteknologi, NTNU

Magnus Rønning er født i 1969 og er professor ved Institutt for kjemisk prosessteknologi ved NTNU. Han er utdannet Cand. scient (1994) og dr.ing (2000) fra NTNU innen industriell kjemi. Han har vært postdoc ved Pennsylvania State University, USA og Statoil forsknings- senter (2000-2001). Han ble i 2002 ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for kjemisk prosessteknologi (IKP), NTNU, med opprykk til professor i 2006. Rønning er leder for Katalysegruppa ved IKP, og både undervisningen og forskningsaktiviteten har i hovedsak vært knyttet til heterogen katalyse i energi og miljøsammenheng, som blant annet kjemisk konvertering av naturgass, fotokatalyse, fornybar energi og karbon nanomaterialer. Mye av forskningen har vært fokusert på karakterisering av katalysatorer ved industrielt relevante reaksjonsbetingelser. Bruk av synkrotronstråling, spesielt ved European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) i Frankrike har vært en sentral del av forskningen. Han har publisert ca. 100 artikler i internasjonale tidsskrifter, veiledet 6 ph.d. kandidater og over 30 masterstudenter. Han er tilknyttet to sentra for forskningsbasert innovasjon: «Innovative Natural Gas Processes and Products» (inGAP 2007-2015) og «industrial Catalysis Science and Innovation» (iCSI 2015-2022), og har koordinert og deltatt i flere EU-finansierte prosjekter. Han har hatt styreverv i SNX Council, Nordic Catalysis Society, Norwegian Catalysis Society, NT-fakultetet (NTNU), Institutt for kjemi (NTNU). Han fungerte som NTNU direktør for Gassteknisk Senter NTNU-SINTEF en periode i 2013-2014.