Magnus Korpås

Dr.ing., professor ved Institutt for elkraftteknikk, NTNU

Magnus Korpås er professor innen kraft- systemer ved Institutt for elkraftteknikk, NTNU, siden 2014. Før dette har han vært forsker, forskningsleder og forskningssjef ved avdeling Energisystemer på SINTEF Energi AS. Som forskningssjef hadde han hoved- ansvar for FoU innen kraftmarkeder, vannkraftoptimalisering og vannressursforvaltning ved SINTEF Energi. Han ble uteksaminert sivilingeniør i Fysikk og Matematikk ved NTNU i 1998, og startet på doktorgradsstudiet i elkraftteknikk ved samme universitet året etter hvor han utviklet teknisk-økonomiske optimaliserings- og simuleringsmodeller for ulike kombinasjoner av energilagring og hydrogen og vindkraft i kraftsystemet. I 2004 forsvarte han avhandlingen «Distributed Energy Systems with Wind Power and Energy Storage», og han fortsatte denne forskningen i post.doc-stilling før han startet i SINTEF. Korpås sine viktigste forskningsinteresser kan sammenfattes ved: 1) Optimali- sering av kraftsystem basert på stor andel vind og sol. 2) Analyse av nytteverdien av kabler, kraftnett, hydrogen, batterier og regulerbar vannkraft for å jevne ut effektvariasjoner og sikre tilstrekkelig energi og effektkapasitet i systemet. Han sitter i ledergruppen for forskningssenteret CINELDI (Centre for Intelligent Electricity Distribution) og er tungt involvert i to av de andre nyopprettede forskningssentrene for miljøvennlig energi, HydroCEN (Norwegian Research Centre for Hydropower Technology) og ZEN (Zero Emission Neighbourhoods), samt Horizon 2020-prosjektet INVADE (Integrated electric vehicles and batteries to empower distributed and centralised storage in distribution grids).