Lars Michael Kristensen

PhD, professor ved Institutt for data- og realag, Høgskulen på Vestlandet

Lars Michael Kristensen er professor innen datateknologi og program¬vareutvikling ved Institutt for Datateknologi, Elektroteknologi og Realfag ved Høgskulen på Vestlandet (HVL). Før han kom til HVL var han tilsatt ved Aarhus Universitet og University of South Australia. Hans faglige fokus er på modell-basert programvareutvikling og anvendelser innen distribuerte system, tingenes internett og industriell automatisering. Kristensens forskning kombinerer anvendt og teoretisk forskning for å utvikle verktøy og teknologi som kan sikre kvalitet og pålitelighet i programvareløsninger. Dette forskningsområde er av høy relevans for den digitale transformasjonen i samfunn og industri som gjør at programvare spiller en kritisk og sentral rolle i teknologiske løsninger. Han har en omfattende vitenskapelig produksjon og artikler er publisert i høyt rangerte internasjonale tidsskrifter, herunder Communications of the ACM og Science of Computer Programming. Kristensen har vært involvert mange eksternt finansierte og industrielle forskningsprosjekt innen programvareteknologi med bla. Hewlett-Packard, Nokia, Ericsson, Atlas Copco og Schneider Electric. Et sentralt forskningsbidrag har vært utviklingen av CPN modelleringsspråket og implementasjon av CPN Tools som er det av de mest brukte programvareutviklingsverktøy for distribuerte programvaresystem. Han blev i 2007 tildelt det Frie Danske Forskningsråd pris for yngre forskere og i 2012 FoU-prisen på Høgskolen i Bergen. Kristensen har vært invitert foredrags¬holder ved internasjonale konferanser og PhD skoler og har bred erfaring med undervisning og veiledning på bachelor-, master- og ph.d-nivå. Han er medlem av det nasjonale fagråd for IKT, styreleder for Norsk Informatikk Konferanse og styremedlem for ICATPN konferansen. Kristensen ledet fra 2009 til 2016 arbeidet med etablering av forskningsmiljø og ph.d-utdanning innen datateknologi ved HVL. PhD-programmet omfatter kjerneområdene programvareutvikling, sensornettverk og beregnings¬orientert ingeniørvitenskap. I tillegg omfatter programmet forskning innen maskin¬læring, stor-data analyse og menneske-maskin interaksjon samt forskningssamarbeid rettet mot andre ingeniørdisipliner.