Kristin Vinje

Dr.scient., visedekan Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Etter avlagt doktorgrad i fysikalsk kjemi, katalyse og petrokjemi, ved Universitetet i Oslo (UiO) i 1994, jobbet jeg to år som postdoktor ved UiO. Deretter begynte jeg som forsker ved SINTEF i Oslo, der jeg jobbet med oppdragsforskning innen materialteknologi og polymerkjemi. Som gruppe- leder på SINTEF (1996-2002) var jeg ansvarlig for markedsføring, salg og gjennomføring av forsknings- og innovasjonsprosjekter i tett samspill med norske og internasjonale aktører. I perioden 2002-2005 jobbet jeg som avdelingsdirektør i Nærings- og handels- departementet med ansvar for utvikling og administrasjon av departementets virksom- het innen forskning og innovasjon. Som assisterende direktør på Simula (2005- 2007) hadde jeg ansvar for den administrative virksomheten i senteret med ca 120 ansatte. I 2007 var jeg med på å etablere et datterselskap, Simula School of Research and Innovation, der en rekke tunge bedrifter gikk inn på eiersiden. Jeg ledet selskapet fra oppstart i 2007 til jeg ble utnevnt som finansbyråd i Oslo. Som finansbyråd i Oslo (2009-2013) hadde jeg det øverste politiske ansvaret for budsjett, finans, virksomhetsstyring og kommuneplanarbeidet. Det ga meg god innsikt i styring og forvaltning av en virksomhet med arbeidsgiveransvar for over 50 000 ansatte og mer enn 50 milliarder kroner i årlig budsjett. Som stortingsrepresentant (2013-2017) var jeg fraksjonsleder for Høyre, med ansvar for å fronte utdannings- og forskningspolitikken og sikre gjennomslag for regjeringens politikk i Stortinget. Jeg steppet også inn som skolebyråd i en kort periode på to måneder sommeren 2015.