Kristin Færøvik

Siv.ing., Adm.dir. Lundin Norway AS

Kristin Færøvik (1962) er utdannet sivilingeniør i petroleumsteknologi fra NTH 1985. Etter utdannelsen begynte hun i BP Norge, først i forskjellige ingeniørstillinger i Stavanger, Aberdeen og London, deretter 2 år som kommersiell rådgiver for BPs oppstrømsaktiviteter i Papua New Guinea fra 1986 og kommersiell direktør for BPs gassvirksomhet i Norge fra 1998. I 2003 begynte hun i Maraton Oil Norge først som kommersiell direktør og fra 2008 som administrerende direktør. I 2010 forlot hun Marathon og begynte i Bergen Group som konserndirektør for Offshore og administrerende direktør for Rosenberg Verft. Da Rosenberg ble kjøpt opp av WorleyParson i 2013, fortsatte hun som leder for Rosenborg Worley Parson til hun januar 2015 ble administrerende direktør i Lundin Norway. Lundin er et forholdsvis nytt selskap i Norge som har gjort mange og store funn på norsk sokkel. Færøvik har vært varamedlem i bedriftsforsamlingen i Norsk Hydro 2010-2014, styremedlem i GC Rieber Shipping 2012-2017 og styremedlem i Lundin Petroleum AB 2011-2013.Hun har vært styremedlem i Norsk Olje og Gass siden 2015 og styreleder siden 2016.