Knut Vilhelm Høyland

Dr.ing., professor ved Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU

Knut Vilhelm Høyland er født i Oslo i 1967 og gikk sivilingeniør studium ved NTH linje for Marin Teknikk fra 1988 til 1993. Deretter var Høyland viten- skapelig assistent og tok Dr. Ing innen Arktisk Teknologi 2000. Han var ansatt ved UNIS i årene 2001 til 2006 og underviste og forsket videre innen sjøis og sjøisegenskaper. Han har vært ansatt ved NTNU siden 2006, som Post-Doc fram til 2009 og deretter som Professor. Hoved- interessen har vært hvordan egenskaper til sjøis og i særdeleshet skruis påvirker konstruksjoner, skip og havner i Arktisk farvann. Høyland har deltatt i flere mange internasjonale prosjekter og har vært Norges medlem i IAHR sin internasjonale komité for is. Han er også medlem av den internasjonale komiteen for Port and Ocean Engineering under Arctic Conditions (POAC). Han var aktiv i den første utgaven av den internasjonale standarden for Arktisk marine konstruksjoner (ISO 19906 Arctic Offshore Structures (2010)) og er nå aktiv i den første revisjonsrunden. Høyland er aktiv i SFI SAMCoT (Sustainable Arctic Marine, Coastal and Offshore Technology) og veileder mange master- og phd-kandidater inne området.