Knut-Andreas Lie

Dr.ing., sjefforsker/forskningsleder SINTEF Digital, Matematikk & kybernetikk

Knut-Andreas Lie (f. 1969) er utdannet siv.ing. i industriell matematikk fra NTH i 1993 og dr.ing. fra NTNU i 1998. Etter et år som postdoc på Institutt for informatikk (UiO) begynte han som forskningssjef for Avdeling for numerisk simulering ved SINTEF Anvendt matematikk. Da instituttet gikk inn i SINTEF IKT i 2004 startet Lie å bygge opp to nye forskningsgrupper og har fungert som leder foren av disse siden da. I 2006 ble han utnevnt til sjefsforsker. I doktorgraden og perioden rett etter jobbet Lie med å utvikle og analysere numeriske metoder for ikkelineære partielle differensialligninger, med spesiell vekt på bevarelseslover. De siste tiårene har han først og fremst jobbet med modellering og simulering av flyt i porøse medier med anvendelser innen økt oljeutvinning og geologisk lagring av CO2, samt bruk av stream-prosessorer for vitenskapelige beregninger. Lies forskningsgruppe utvikler nye numeriske metoder som er mer nøyaktige og/eller mindre regnekrevende, men lager også ny programvare som forenkler arbeidsprosesser for geologisk modellering og gir bedre beslutningsstøtte til produksjonsplanlegging. De senere årene har gruppen gjort seg spesielt bemerket for å ha utviklet en unik programvare for hurtig prototyping av nye simulatorer og beregningsmodeller. Programvaren er tilgjengelig som åpen kildekode og har i dag mange hundre brukere over hele verden. Lie er også sterkt engasjert i veiledning og undervisning av master og doktorstudenter. I perioden 1999-2012 var han ansatt i bistilling ved UiO, først Institutt for informatikk og deretter ved CMA, senter for fremragende forskning innen anvendt matematikk. I perioden2007-2014 arbeidet Lie som professor II ved Matematisk institutt (UiB) og fra 2015 er han professor II ved Institutt for matematiske fag ved NTNU. I 2000 startet han Geilo Winter School in eScience, som nå går inn i sitt femtende år.