Kjersti Engan

Dr.ing., professor ved Institutt for data- og elektroteknikk, Universitetet i Stavanger

Kjersti Engan ble født i Bergen i 1971. Hun tok en ingeniørgrad i automatiseringsteknikk fra Høgskolen i Bergen i 1994, en sivilingeniørgrad i kybernetikk fra Høgskolen i Stavanger (nå universitetet i Stavanger, UiS) i 1996, og en dr.ing.-grad innen signal- og bildebehandling ved Høgskolen i Stavanger i samarbeid med NTNU i 2000. Hun ble ansatt som første- amanuensis ved Høgskolen i Stavanger etter sin disputas. I 2008 fikk hun opprykk til professor, og hun jobber nå som professor i signal- og bildebehandling på Institutt for data og elektroteknikk ved Universitetet i Stavanger. Hun er en del av forskningsgruppen «Bio-medical data analysis group» ved UiS. Hennes forskningsinteresser er i to hovedretninger; 1) «sparse signal representation and dictionary learning» til bruk for forskjellige applikasjoner 2) biomedisinsk signal- og bildebehandling. I senere år har forskningsfokus vært på å benytte signal- og bildebehandling og klassifiseringsteknikker i medisinske applikasjoner, og hun er involvert i flere tverrfaglige forskningssamarbeid med bl.a. Stavanger Universitetssykehus (SUS) og Laerdal medical. Eksempler på forskningssamarbeid er innen analyse, segmentering og klassifisering på magnetic resonance (MR) bilder av hjerte og hjerne, analyse og klassifisering av elektrokardiogram (EKG) signaler under resuscitering, bruk av kamera i smarttelefon for å støtte lekfolk i en gjenopplivnings situasjon og analyse og klassifisering av resusciteringsdata (EKG og ventilasjonsdata) for nyfødte i lavressursland. Engan er styremedlem i NOBIM (Norwegian Image and Pattern Recognition Society). Hun har vært associated editor for IEEE Signal Processing Letters (2012-2013). Siden 2014 har hun vært medlem i IEEE Image, Video, and Multidimensional Signal Processing Technical Committee (IVMSP).