Kjell G. Robbersmyr

Dr.ing., professor ved Universitetet i Agder

Kjell G. Robbersmyr er i dag professor i mekatronikk / maskinkonstruksjon og leder av Topp Forsknings Senteret Mekatronikk ved Universitetet i Agder. Han har sin utdanning fra NTH: Siv.ing (1985) og dr.ing (1992), begge fra Institutt for maskinkonstruksjon. Kjell sine forskningsområder er innen maskinkonstruksjon, matematisk modellering og simulering, tilstands¬overvåkning og optisk måleteknikk. Fra hans forskning kan nevnes at han har vært (co)forfatter på mer enn 70 journal artikler og 70 peer reviewed konferanse artikler. Han har i tillegg skrevet 4 kompendier og vært medforfatter på 5 bøker. Kjell var ansatt som senior forsker ved Agder Forskning, 1997 – 2005, og leder for en gruppe forskere innen trafikksikkerhet. En testbane ble samtidig bygget for sertifisering av utstyr plassert langs landevei hvor kommersielle tunge kjøretøy inngikk i testprosedyren. Banen ble benyttet ved rundt 140 dokumenterte tester. Senere var han leder for Dynamikk forsknings gruppen ved UiA hvor forskningen var innen maskindesign og tilstandsovervåkning. Ved UiA har han vært sentral ved oppbygningen av BSc-, MSc- og PhD- utdanningen i mekatronikk som studieleder og koordinatorer for de ulike utdanningene. Han er seniormedlem av IEEE, og han er og har vært reviewer for en lang rekke internasjonale tidsskrift.