Kjell Einar Eriksson

M.Sc., Vice President DNV GL

Kjell Eriksson er utdannet sivilingeniør fra KTH, Stockholm. Han har over tredve års internasjonal erfaring fra olje, gass og energi sektoren. Han har ledet DNV GLs virksomhet i Midt-Østen, Asia og Norge. Kjell har også ledet DNV GLs forsknings- aktiviteter innen olje, gass og energi. Han var i den sammenheng ansvarlig for DNV GLs samarbeidsavtale med NTNU. Kjell er styreleder ved Fakultet for Ingeniør- vitenskap på NTNU. Det er en posisjon han har hatt i seks år. I perioden Kjell har vært styreleder har fakultetet utviklet seg i en spennende retning innkludert fusjon med Gjøvik og Ålesund. Kjell Eriksson er utdannet sivilingeniør fra KTH, Stockholm. Han har over tredve års internasjonal erfaring fra olje, gass og energi sektoren. Han har ledet DNV GLs virksomhet i Midt-Østen, Asia og Norge. Kjell har også ledet DNV GLs forsknings- aktiviteter innen olje, gass og energi. Han var i den sammenheng ansvarlig for DNV GLs samarbeidsavtale med NTNU. Kjell er styreleder ved Fakultet for Ingeniør- vitenskap på NTNU. Det er en posisjon han har hatt i seks år. I perioden Kjell har vært styreleder har fakultetet utviklet seg i en spennende retning innkludert fusjon med Gjøvik og Ålesund. Kjell er i dag ansvarlig for å utforske og skape nye relasjoner og partnerskap for digitale tjenester hos DNV GL. I den settingen har han forhandlet frem en samarbeidsavtale med StartupLab og jobber tett mot Digital Norway, olje- selskap, leverandører og andre nøkkelspillere i bransjen. Kjell er også DNV GLs representant i Joint Industry Prosjektet READI som jobber for å etablere semantisk metodikk og ontologier for en mer effektiv petroleumssektor. Universitetet i Oslo, ledende oljeselskap og leverandører, og myndigheter er partnere i dette initiativet.