Ketil Stølen

PhD, Sjefforsker, SINTEF Digital; Prof. II, UiO

Ketil Stølen (f. 1957) er sjefforsker og forskningsleder ved SINTEF Digital. Siden 1998 er han Professor II ved Universitetet i Oslo. Stølen er utdannet databehandler med Cand. Scient. fra Universitetet i Oslo og PhD fra Universitetet i Manchester. Stølen begynte ved SINTEF i 1999. Før det var han tre år ved Institutt for energiteknikk, fem år ved det Tekniske Universitetet i Munchen og fire år ved Universitetet i Manchester. Han har også bakgrunn fra Forsvarets forskningsinstitutt som vernepliktig soldat. Stølen har vært involvert i utallige forskningsprosjekter, i Norge så vel som internasjonalt, og ofte i en ledende rolle. Stølen har et bredt interessefelt og har publisert flittig. Det har blant mye annet resultert i fire bøker (monografier). Den første ble utgitt av Springer i 2001 og presenterer det matematiske grunnlaget for programvareutvikling. De to neste ble også utgitt av Springer i henholdsvis 2011 og 2015. Tema for disse er risikovurdering med spesiell vekt på sikkerhetsproblematikk og eksterne trusler. Det siste utgitt ble utgitt av Universitetsforlaget i 2019 dreier seg om teknologivitenskap og forskningsmetode for teknologivitenskap. Stølen er opptatt av formidling til allmenheten og har siden 2003 stått bak en egen seminarserie. Så langt har han arrangert 41 slike seminarer.