Karin Ann Pittman

Dr.scient., professor ved Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen

Professor Karin Pittman er en samfunnsengasjert forsker som har bidratt innenfor fiskeriforskning i utviklingsland, akvakulturforskning, nærings¬utvikling, undervisning og i diplomatiet, som honorær konsul for Canada. Som forsker har hun studert egg- og larveutvikling hos marine arter, næringsopptak, marin økologi og fiskehelseaspekter. Hun bidro bl.a. på en Science-artikkel om trofiske strukturer i et økosystem preget av overfiske i Benguela-strømmen i 2010. Hennes studier av slimlagets betydning for infeksjoner har ført til etablering av firmaet Quantidoc AS i 2013, der hun er forskningssjef og styremedlem. For dette mottok hun Oppfinnerprisen fra Hordaland Fylkeskommune i 2013 og Global Aquaculture Alliance Prize for Aquaculture Innovation and Leadership i 2016. Gjennom dette arbeidet har hun også tatt initiativ til utviklingen av internasjonale standarder for fiskehelse gjennom «Quantitative Atlantic Salmon Health tool», et internasjonalt prosjekt gjennom NFR som hun leder. Karin Pittman er også en engasjert og kreativ underviser som har mottatt flere priser for sin undervisning, bl.a. Olav Thons pris for fremragende undervisning i 2016, Foreleser-prisen ved Institutt for biologi 2012, Ugleprisen (UiB) og NOKUT-prisen for beste kurs i høyere utdanning i 2009. Som samfunnsengasjert forsker har hun også bidratt til etablering av gode kontakter mellom akademia og industri, f.eks. som styremedlem i Fiskerforum Vest 2013-2016, og gjennom sitt virke som konsul for Canada i Bergen i perioden 1995-2015. Hun er fortsatt styremedlem i Det konsulære korps i Bergen og medlem av Det konsulære korps Norge. Hennes engasjement som formidler har også gitt seg uttrykk i et utradisjonelt samarbeid som den årlige oppsetningen av "metal science"-operaen "Fish to Mars" siden 2017, der Karin Pittman er både medprodusent og librettist.