Junbo Jia

PhD., Senior Spesialist-ingeniør, Aker Solutions, Generalsekretær, ISSO

Dr. Junbo Jia tok sin doktorgrad ved Chalmers tekniske høyskole i Sverige og har jobbet som ingeniør hos Aker Solutions i Bergen siden 2006. Han har omfattende erfaring innen struktur respons vurderinger av marine og landfaste konstruksjoner. Gjennom sitt designarbeid/designvurdering har han betydelig erfaring innen temaer som dynamikk, ikke-linearitet, jordskjelvteknikk, geoteknikk, hydrodynamikk og vind. Han har bidratt med å utvikle effektive og praktiske metoder for å redusere levetidskostnaden og løse krevende tekniske problemer i offshore- og energibransjen. Som eneforfatter har Dr. Jia skrevet tre fagbøker hos Springer: «Essentials of Applied Dynamic Analysis», «Modern Earthquake Engineering» og «Soil Dynamics and Foundation Modeling». Springers offisielle data viser at alle bøkene har blitt populære fagbøker, hvor bl.a. to av hans bøker har vunnet BOOKAUTHORITY sin «the Best Earthquake Engineering Books of All Time»-pris. Dr. Jia har også vært redaktør av en fagbok hos CRC press: «Engineering Dynamics and Vibrations − Recent Developments» med bidrag fra eksperter fra åtte land. Boken er anmeldt og anbefalt i CHOICE. Dr. Jia har vært invitert gjeste -professor, -taler, -foreleser i arrangement gjennom industri og akademia. Han har også vært medlem av doktorgrads bedømmelseskomite for ulike organisasjoner og forskningsinstitutt. Han er vitenskaps-komitemedlem av flere internasjonale akademiske samfunn og konferanser. Han bidrar i redaksjoner hos fem vitenskapelige tidsskrift og har vært med på å utvikle internasjonale koder og standarder, som eksempelvis: ISO 19901 og Eurocode. Dr. Junbo Jia har vært listet opp i flere globale publikasjoner av «Who’s Who». Han har mottatt flere internasjonale og nasjonale priser som «the Vice Admiral E.L. Cochrane Award» av SNAME og «the Best Paper Award» av «Journal of Ships and Offshore Structures». https://www.amazon.com/Junbo-Jia/e/B00J7EEVEG