John-Mikal Størdal

Adm.dir. Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

John-Mikal Størdal (f. 1965) er administrerende direktør ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Størdal er utdannet Master of Science i «Aeronautics and Astronautics» fra Massachusetts Institute of Technology (MIT) i 1992, og er sivilingeniør i teknisk kybernetikk fra NTH (NTNU) i 1988. Størdal gjennomførte sjefskurset ved Forsvarets høgskole i 2009. John-Mikal Størdal har arbeidet ved FFI siden 1989, hvor han har mange års erfaring som forsker. I 2001 ble han ansatt som forskningssjef, og i 2004 ble han avdelingssjef for Maritime systemer. I 2009 ble Størdal ansatt som stabssjef ved instituttet, før han ble utnevnt til administrerende direktør i 2012, et åremål som ble forlenget i 2018. Siden 2012 har han også vært Norges representant i NATO Science and Technology Board og i EDA R&T Steering Board. Med sin tekniske bakgrunn i fagområdene undervannskrigføring, systemprosjektering, navigasjon, og kamp- og ildledningssystemer, har John-Mikal Størdal blant annet vært med på utviklingen av de matematiske løsningene og den tilhørende programvaren for flere av Sjøforsvarets kampsystemer. Faglig sett fatter han stor interesse for utforming og utvikling av komplekse tekniske systemer, som for eksempel kampsystemer til bruk i Forsvaret. Størdal har tjent FFI hele sitt yrkesaktive liv, og bidratt til FFIs visjon om å gjøre kunnskap og ideer til et effektivt forsvar. FFI leverer forskningsresultater og forskningsbasert kunnskap som skal bidra til økt operativ evne, et mer effektivt forsvar, bedre samfunnssikkerhet og en konkurransedyktig norsk forsvarsindustri. Instituttet sitter på omfattende kunnskap om den teknologiske utviklingen, og gir blant annet råd til den politiske og militære ledelsen om muligheter og utfordringer knyttet til framskaffelse og bruk av ny teknologi. FFI samarbeider tett med sine oppdragsgivere, enten det er Forsvarets grener, eller aktørene i Totalforsvaret. Gjennom trekantsamarbeidet arbeider FFI sammen med den nasjonale forsvarsindustrien, som gir utviklingsmiljøene en unik forståelse for operative behov og utfordringer, for deretter i fellesskap å videreutvikle Forsvarets operative evne.