John-Mikal Størdal

Dir NATO Science & Technology Organization (STO) - Collaboration Support Office (CSO)

John-Mikal Størdal er direktør ved NATO Science & Technology Organization (STO) - Collaboration Support Office (CSO) i Paris (2021-). NATO STO CSO samordner forsknings- og teknologisamarbeidet i NATO som omfatter mer enn 5000 forskere og ingeniører fordelt på mer enn 300 prosjekter. Deltagerne i dette samarbeidet kommer fra universiteter, forskningsinstitutter, industri og forsvar i 30 NATO land og mer enn 10 partner land. Han er tidligere administrerende direktør ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) (2012-2021). Han har yrkesbakgrunn fra FFI i perioden 1990-91 og 1992-2011 som vernepliktig forsker, forsker, forskningssjef, forskningsdirektør og stabssjef. John-Mikal Størdal er Master of Science innen Aeronautics and Astronautics fra MIT i 1992 og sivilingeniør fra NTH innenfor teknisk kybernetikk i 1988. Størdal gjennomførte Sjefskurset ved Forsvarets høgskole i 2009 og var Fulbright stipendiat i 1991-92.