Jens Martin Hovem

Dr.ing., professor emeritus ved Institutt for elektronikk og telekommunikasjon/akustikk, NTNU