Jasna Bugunovic Jakobsen

Dr.ing., professor ved Universitetet i Stavanger

Jasna Bogunović Jakobsen er født 16. desember 1962. Hun er utdannet dipl.ing. innen bygg- konstruksjoner fra Universitetet i Novi Sad, Serbia. I 1995 avla hun doktorgrad i konstruksjonsteknikk under veiledning av professor Erik Hjorth-Hansen ved Norges Tekniske Høgskole. I 1995 ble Jasna Bogunovic Jakobsen førsteamanuensis i konstruksjons- teknikk ved Høgskolen i Stavanger, og i 2003 professor i offshore konstruksjoner samme sted, nå Universitetet i Stavanger. Jakobsens forskning fokuserer på virkning av vindlaster på slanke konstruksjoner, særlig påkjenninger på lange broer knyttet til turbulens og vind-bro interaksjon (aero- elastisitet). Hennes bidrag har særlig vært i tolkningen av de aeroelastiske kreftene fra målte bro-vibrasjoner i turbulent vind, og hennes metode for beregning av flutter-deriverte har vært brukt ved prosjektering av flere store broer i Nord Europa. I perioden 2009-2017 var Jasna Bogunovic Jakobsen aktiv som medlem av vitenskapelig komite og medansvarlig for flere sommerskoler for PhD-studenter i regi av Norwegian Center for Offshore Wind Energy (NORCOWE). Siden 2013 har Jakobsen ledet vind- og vibrasjonsmålinger på Lysefjordbrua i samarbeid med Statens vegvesen. Det unike fullskala laboratoriet har blant annet blitt brukt til pionerarbeidet med uttesting av optiske vindmålinger, såkalte lidarer, i broprosjekteringssammenheng. Jakobsens forskningsgruppe markerer seg også med sin kompetanse innen brokabelvibrasjoner, samt arbeid mot å forbedre beskrivelsen av vindturbulens over hav.