Ingunn Hindenes Thorseth

Dr.scient., instituttleder og professor ved Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen

Ingunn H. Thorseth er professor i geobiologi ved Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen. Hun er utdannet Cand. Scient. (1990) og Dr. Scient. (1995) ved UiB. Etter doktorgraden var Thorseth postdoktor ved Oregon State University og UiB, og deretter forsker inntil hun ble ansatt som førsteamanuensis i 2004 ved Institutt for geovitenskap, UiB, med opprykk til professor i 2009. Forskningen hennes har hele tiden ligget i krysningspunktet mellom geokjemi og mikrobiologi, og hun var pioner innen dette tverrfaglige forskningsfeltet med sine tidlige studier av mikrobielt liv og bruken av ulike teksturelle, kjemiske og biomolekylære biosignaturer i vulkansk havbunns- skorpe. Senere har hovedfokus vært på utforskningen av varmekilder langs den vulkanske midthavsryggen i Norske-Grønlandshavet og geomikrobiologiske prosesser i mineralavsetninger og sedimenter i dyphavet. Andre studier har vært relatert til marine deponier av gruveavfall og miljøeffekter av disse, og til varme og kalde kilder på havbunnen som naturlige analoger for potensielle lekkasjer fra geologisk CO2-deponering. Thorseth var sentral i etableringen av Senter for geobiologi, UiB, som startet sin SFF-periode i 2007. Hun var også leder for senteret fra 2014 og frem til senter- perioden var over i 2017. Parallelt med forskningen har oppbyggingen av et tverrfaglig undervisningstilbud med etablering av nye kurs innen geokjemi, geomikrobiologi og geobiologi ved UiB vært sentral, samt veiledning av et betydelig antall master- og doktor-studenter. Hun har siden høsten 2107 vært leder for Institutt for geovitenskap.