Inge Røinaas Gran

Dr.ing., adm.dir. SINTEF Energi AS

Inge R. Gran er født i 1967. Han er utdannet sivilingeniør i maskin fra NTH (1990) og dr.ing. samme sted (1994). Etter doktorgraden var han postdoktor ved Sandia National Labs i Livermore, California. Han er administrerende direktør ved SINTEF Energi AS siden 2011. SINTEF Energi sam- arbeider nært med energibransjen og er en del av SINTEF konsernet. Instituttet har 245 ansatte, med omsetning på cirka 400 millioner (2015). Forskningsaktiviteten skjer i prosjekter hvor vi jobber sammen med opp- dragsgiver for å skape innovative og verdi- økende løsninger og tjenester. Tyngde- punktet for aktiviteten er knyttet til frem- tidens energiløsninger. SINTEF Energis strategiske fokus er på energieffektivisering, CO2-håndtering, vannkraft, havvind, bio- energi, systemintegrasjon av fornybar energi, smartgrid, transmisjon og kobling av norsk kraft til Europa, gassteknologi, LNG og hydrogen, samt undervanns kraftforsyning og prosessering. Gran var forsker ved SINTEF Energi fra 1996 til 1999. Etter det var han forskningssjef frem til 2010. I denne perioden deltok han i utviklingen av FoU aktiviteter innen bioenergi, CO2-håndtering, gassteknologi og energi- effektivisering. Han har vært forfatter og medforfatter i 56 internasjonale publikasjoner og 26 tekniske rapporter. Han var professor og professor II ved NTNU fra 1999 til 2012, og var hovedveileder for 10 PhD-studenter.