Inga Berre

PhD, professor Matematisk Institutt, Universitet i Bergen

Inga Berre (f. 1978) tok doktorgrad i anvendt matematikk ved Universitetet i Bergen i 2005, og har vært professor ved Matematisk institutt, Universitetet i Bergen, siden 2013. Hennes faglige hovedinteresser er matematisk modellering og numeriske metoder for å bedre forstå fysiske prosesser i undergrunnen, de siste årene særlig motivert av utvinning av dyp geotermisk energi. Hun har erfaring som leder for fire større forskningsprosjekter finansiert av Forsknings- rådet og som arbeidspakkeleder i et Toppforskprosjekt. Hun har også deltatt i en rekke andre forskningsprosjekter, og har bred erfaring med internasjonalt forsknings-, undervisnings- og forskerutdanningssamarbeid. Hun har holdt en rekke inviterte foredrag på internasjonale konferanser og publiserer aktivt i internasjonale tidsskrifter. Berre mottok Meltzerprisen 2011 for yngre forskere. I 2009 var hun sentral i å etablere Norwegian Center for Geothermal Energy Research, der hun nå er styreleder. Til det internasjonale fagmiljøet har hun blant annet bidratt ved deltakelse i programkomiteer for større internasjonale konferanser. Berre er engasjert i universitets- og forskningspolitikk. Hun har flere inter- nasjonale, nasjonale og lokale verv, for eksempel er hun medlem i styringsgrupper for ulike forskningsstrategiske plattformer i EU, medlem i styret for Divisjon for vitenskap i Forskningsrådet og medlem av fakultetsstyret ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiB.