Houxiang Zhang

PhD. Habil., Professor ved Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk, NTNU Ålesund

Houxiang Zhang (IEEE Member 2004-IEEE Senior Member 2012) mottatt doktorgrad grad i mekanikk og elektronikk i 2003. Fra 2004 jobbet han som postdoktor, seniorforsker ved Institutt for tekniske aspekter ved multimodale systemer (TAMS), institutt for informatikk, fakultet for matematikk, og informatikk og naturvitenskap ved universitetet i Hamburg i Tyskland. I februar 2011 avsluttet han habilitering i informatikk ved samme universitet. Dr. Zhang begynte i NTNU som professor i mekatronikk i april 2011. Fra 2011 til 2016 har han også et gaveprofessorat for produkt- og systemdesign finansiert av NCE Maritime i Norge. Dr. Zhang har engasjert seg i to hovedforskningsområder: 1) Biologiske roboter og modulær robotikk, spesielt i kontroll av biologisk bevegelse, 2) Virtuell prototyping i krevende maritime operasjoner. Han har søkt og koordinert mer enn 20 prosjekter støttet av Norsk forskningsråd (NFR), tysk forskningsråd (DFG) og industrien. På disse områdene har han publisert over 160 journal- og konferanseartikler som forfatter eller medforfatter. Dr. Zhang har mottatt fire priser for beste artikkel og fire finalistpriser for beste konferanseartikkel i den internasjonale konferansen om robotikk og automatisering. Dr. Zhang ble valgt som styremedlem for SFI Offshore Mechatronics fra NTNU i perioden 2019-2020.