Hirpa G. Lemu

Dr.ing., Professor ved Institutt for maskin, bygg og materialteknologi, Universitetet i Stavanger

Hirpa Lemu er siv.ing i maskinteknikk fra NTNU i 1996 og dr.ing i produksjonteknikk fra NTNU i 2001 med avhandlingen: Application of Hybrid Computational Intelligent Systems in Integrated CAD/CAM. Lemu var vit.ass. ved Institutt for produksjon og kvalitetsteknikk, NTNU, fra 1999-2001. Fra 2002 har han vært ansatt ved Høgskolen i Stavanger/Universitetet i Stavanger først som førsteamanuensis i maskinteknikk og fra 2015 som professor i maskinteknikk. Studieåret 2011/12 var han gjesteprofessor ved San Diego State University, USA Hans forskningsområder er modellering og simulering av mekaniske system, design optimering, additiv fabrikasjon og avanserte komposite materialer. Han har gjennom flere år vært leder av maskindesigngruppen ved instituttet og har bl.a. initiert etableringen av 3D­printerlaboratoriet. Han er videre initiativtager og veileder for 2 tverrfaglige studentgrupper som har arbeidet med problembaserte læringsprosjekter; ION Racing og UiS Subsea ,som har designet og bygd Formula 1 raserbiler og under¬vannsroboter for deltagelse i internasjonale studentkonkurranser. Han har 35 publikasjoner i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter med fagfellevurdering, 14 som førsteforfatter. Videre har han 35 bidrag på vitenskapelige konferanser med fagfellevurdering