Håvard I. Moe

PhD, konserndirektør Elkem Technologi, Elkem AS

Håvard Ingvald Moe (f. 1966) er teknologidirektør i Elkem ASA. Han ble utdannet sivilingeniør i 1991 og dr.ing. i 1995 fra Norges Tekniske Høyskole (NTH/NTNU). Sivilingeniørgraden er fra Institutt for teknisk varmelære ved Fakultet for maskinteknikk. Doktorgradsarbeidet var innen modellering og simulering av kjemiske prosessanlegg, og det ble utført ved Institutt for kjemiteknikk ved Fakultet for kjemi og kjemisk teknologi. Moe har bred industriell erfaring. Han startet karrieren i Statoil i 1996. Etter en periode i driftsorganisasjonen for Sleipner Vest ble han avdelingsleder for prosesskontroll og sikkerhet i sektor for Utbyggingsteknologi. I 2000 begynte han i ABB, og i perioden 2000-2008 var han ansvarlig for oppbyggingen av ABB’s fagmiljø innen simulering, regulering og optimalisering av olje og gassanlegg. Deler av perioden var han også ansvarlig for ABBs “Upstream Program”, med tre utviklingsavdelinger i Tyskland, Canada, og Venezuela i tillegg til fagmiljøet i Norge. I 2008 ble Moe ansatt som teknologidirektør i Elkems konsernledelse. Som teknologi- direktør har han ansvar for konsernets IP avdeling, deler av FoU porteføljen og labo- ratorievirksomheten, interne engineerings- tjenester, oppfølging av større utbyggings- prosjekter, samt administrativt ansvar for HMS-oppfølgingen i konsernet. I løpet av karrieren har Moe hatt flere industrielle styre- og tillitsverv. I 2008-2015 var han styremedlem i Elkem Solar. Han var styremedlem i Eyde-klyngen fra 2013 til 2018, samme periode som Eyde- klyngen ble løftet fra Arenaprogrammet og fikk NCE status (NCE – Norwegian Centres of Expertise). I 2015-2016 deltok Moe i arbeidsgruppen for Norsk Industris Veikart for prosessindustrien «Økt verdiskaping med nullutslipp i 2050». Moe er også styreleder i katapultsenteret Future Materials AS. Da Nærings- og fiskeridepartementet etablerte Prosess21 våren 2018, ble Moe leder av styringsgruppen. Prosess21 er et forum som skal gi anbefalinger om hvordan Norge best kan få til minimale utslipp i industrien parallelt med bærekraftig vekst. Forumet skal levere sin anbefaling høsten 2020.