Hans Wilhelm Weinberger

Sivilingeniør, filosofi doktor (Ph.D.) og instituttleder Institutt for naturvitenskap, Universitetet i Agder

Hans Weinberger er utdannet sivilingeniør (teknisk fysikk), filosofie doktor i teknikkhistorie og dosent i teknikk- og vitenskapshistorie ved Kungl. Tekniska Högskolan i Stockholm. Han har vært virksom som lærer og forsker ved KTH og studert formingen og organisering av svensk strålevern, den svenske statens forsknings- og utviklingspolitikk og dens implementering i perioden 1930 til 1990. Han har vært involvert i oppbyggingen av et stort internasjonalt akademisk nettverk som har studert europeisk integrasjon, Tensions of Europe. Han har også initiert og drevet et større tverrfaglig forskningsprosjekt som studerte svensk nøytralitetspolitikk under den kalde krigen. Som lærer har han undervist i kurs i innovasjonsprosesser, vitenskapsteori, vitenskaps- og teknikksosiologi og i alminnelig teknikk- og vitenskapshistorie. I dette tidsrommet ved KTH har han tjenestegjort som forsker, studierektor, forskningskoordinator, forskningsleder og foreleser under forskjellige perioder. I tiden 2006 til 2018 var han direktør før Norsk Teknisk Museum i Oslo. Hans Weinberger er interessert i teknikkens og vitenskapens samspill med samfunnet, hvordan teknikk og vitenskap former samfunnet og hvordan samfunnet i sin tur former teknikk og vitenskap, i nåtid og historisk. Han er også interessert i begrepsparet teknikk og kultur, og hvordan teknikk og vitenskap kan ses som kulturelle praksiser som påvirker samfunnets kultur og dets selvforståelse.