Hans Erik Vatne

Dr.ing., teknologidirektør Norsk Hydro ASA

Hans Erik Vatne er utdannet siv.ing. innen teknisk fysikk, 1992, og dr.ing. innen metallurgi, 1995, begge ved daværende NTH, nåværende NTNU. Doktorgraden ble utført innen eksperimentelle undersøkelser og modellering av rekrystallisasjon etter varmbearbeiding av aluminium. Han har tilbragt hele sin yrkeskarriere i Norsk Hydro. Etter militær førstegangs- tjeneste som underviser og veileder innen materialteknologi ved Luftkrigsskolen, var første jobb som forsker ved Hydro Aluminiums metallurgiske forskningssenter på Sunndalsøra, 1996−2000, hvor ekstrudering, valsing og støping av valseblokk var hovedarbeidsområdene. Mesteparten av Vatnes 50 internasjonale publikasjoner stammer fra perioden ved NTH/NTNU og Sunndalsøra. Vatne fortsatte deretter ved Hydros valseverk i Holmestrand, 2000−2009, først innen teknisk kundeservice, deretter som avdelingsleder for varmvalsing, produksjonssjef og til slutt fabrikksjef for Hydros totale virksomhet i Holmestrand, dvs støperi, valseverk og lakkeringsanlegg. Etter denne perioden ble han ansvarlig for Hydros Business Unit for omsmelting, 2009−12, som omfattet fem omsmelteverk og pressboltstøperier i Europa, to i USA og et på Taiwan. Fra 2012 har Vatne fungert som teknologidirektør i Hydro og ledet Hydros corporate technology office. Fokus her har vært forskningsstrategi og kontakt med akademia, forskningspolitiske myndigheter og intern FoU organisasjon. Fra 2013 er denne jobben også kombinert med direkte linjeansvar for Primary Metal Technology og deres 130 ansatte. Stikkord for Vatnes kompetanseområder er metallurgi, aluminium produktanvendelser og elektrolyse. Erfaringsbasen dekker ledelse innen teknologi og industriell produksjon. Vatne sitter i styret for fakultet for Naturvitenskap og Teknologi ved NTNU og i Sintef-Raufoss Manufacturing.