Hanne Rønneberg

Konserndirektør, SINTEF Byggforsk

Hanne Rønneberg, født 23.12.1959, har vært instituttleder ved SINTEF Byggforsk og en del av konsernledelsen i SINTEF siden 2009. Hanne Rønneberg er utdannet siv.ing. i organisk kjemi ved NTH i 1983. Som ferdigutdannet kjemiker ble hun ansatt som utviklingsingeniør i Betokem Industrier AS, og hennes karriere har siden den gang vært relatert til betongteknologi og byggenæringen. Hun har en meget bred og allsidig karriere innen leverandørindustri og entreprenørvirksomhet (Norbetong AS, Betokem Industrier, Selmer ASA, Skanska Norge, Skanska AB) og forskningsinstitutter (SINTEF, NTNU) innen et område med meget stor betydning i Norge og verden forøvrig. Hun har i perioden 1999-2009 vært Senior Vice-president, konserndirektør, HR-direktør og stabsdirektør i Skanska Norge/Skanska AB. Hun har også i perioden 1989-1990 vært amanuensis innen betongteknologi i 2 år ved NTNU. I samme periode startet hun også på et doktorgradstudium, men det ble avbrutt da hun returnerte til industrien og ble ansatt som teknisk sjef i Norbetong AS. Hanne Rønneberg har hatt og har per dato en rekke verv av stor betydning for utvikling av næringsliv og forskning, som f. eks. medlem av Divisjonsstyret Vitenskap, Norges forskningsråd og styret i Multconsult AS og Undervisningsbygg KF. Hanne Rønneberg er en meget dyktig og svært anerkjent leder i SINTEF. Hennes utøvelse av lederskap er forbilledlig, og hun har vært instrumentell i utvikling av både SINTEF Byggforsk og SINTEF som det viktigste teknisk-industrielle forskningsinstituttet i Norge. SINTEF Byggforsk har under hennes ledelse vært gjenstand for store endringer og framstår i dag som et meget solid forskningsinstitutt som bidrar sterkt til å realisere SINTEFs samfunnsoppdrag «Teknologi for et bedre samfunn». Hanne Rønneberg nyter også meget stor respekt hos kolleger ved NTNU, og hennes bidrag til å videreutvikle samarbeidet mellom SINTEF, NTNU og næringsliv til det beste for samfunnsutviklingen, er uvurderlig.