Gunnar Sand

Prosjektdirektør SINTEF

Gunnar Sand er født i Trondheim i 1951 og er prosjektdirektør og forretningsutvikler i SINTEF. Han har en bred bakgrunn som omfatter 15 år i norsk presse, først som journalist med sikkerhetspolitikk som ansvarsområde, senere som nyhetsredaktør i Bergens Tidende. Han har vært 20 år i SINTEF, bl.a. som strategidirektør i åtte år. Fra 2006-2012 var Sand administrerende direktør ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS). Fra 2012 har han ledet SINTEFs Nordområdeprogram. Sands hovedinteresser har vært strategi og samfunnsutvikling, med spesielt blikk på Nordområdene. Han har representert SINTEF og UNIS i flere offentlige utvalg og komiteer, bl.a. Nasjonalkomiteen for polarforskning i regi av Forskningsrådet. Sand var en av stifterne av Norges Vitenskapsakademi for Polarforskning i 2008, og sitter fortsatt i akademiets styre. Han var initiativtaker og prosjektleder for CO2-lagringsprosjektene i Longyearbyen fra 2007-2012, hvor resultatene er publisert i en spesialutgave av Norwegian Journal of Geology. Sand har hatt en særlig interesse for å finne gode samarbeidsformer mellom NTNU og SINTEF, dvs. mellom universitets- og institutt- sektoren, og var sentral i utviklingen av Gemini-modellen for samarbeid mellom parallelle faggrupper. Lederstillinger i begge leirer har vært en viktig ballast på veien. Gunnar Sand er en ivrig samfunnsdebattant, i hovedsak om energi/klima, forskning, næringspolitikk og medieutvikling. Han har publisert 7 bøker, vært redaktør for like mange, og publisert et stort antall artikler og kronikker. Han har vært styreleder for Vitenskapsmuseet i Trondheim, nyskapings- organisasjonen Connect Norge og det nordiske CCS-programmet NORDICCS.