Geir Lasse Taranger

Fagdirektør ved Havforskningsinstituttet