Gaute Tomas Einevoll

Dr.ing., professor ved Institutt for matematiske realfag og teknologi, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Professor II i fysikk, Fysisk institutt, UiO

Gaute T. Einevoll (f. 1962) vokste opp på Ås i Akershus og tok sivilingeniør-og doktoringeniørutdanning i fysikk ved NTH, nå NTNU, i henholdsvis 1985 og 1991. På doktorgraden, som også involverte et års forskningsopphold ved University of Illinois i Urbana-Champaign, studerte han moderne halvledermaterialer som supergitre og kvantebrønner ved bruk av ulike metoder fra teoretisk fysikk. Fra 1991 til 1994 var han Odd Hassel stipendiat i NFR ved University of California, San Diego. Der ble han interessert i matematisk nevrovitenskap og hjernefysikk, og dette har vært hans forskningsfeltsiden. Fra 1994 til 1996 var han ansatt ved Universitetet i Tromsø, først som førsteamanuensis og deretter som professor i fysikk. Siden 1996 har Einevoll vært professor i fysikk ved Norges miljø-og biovitenskapelige universitet på Ås hvor han etablerte Norges første forskningsgruppe i teoretisk hjernefysikk/matematisk nevrovitenskap. I 2003 var han gjesteprofessor på Harvard-MGH i Boston, og siden 2014 har han også vært professor II ved Fysisk institutt ved Universitetet i Oslo. Einevoll har jobbet med en rekke ulike problemstillinger innen hjernefysikk, deriblant biofysisk modellering av nerveceller og nettverk av nerveceller, og modellering og analyse av elektriske signaler fra hjernen. I 2010 mottok han NMBUs forskningspris for dette arbeidet. Siden 2012 har han vært medlem i styret til Organization for Computational Neurosciences (OCNS), og siden 2014 har han vært visepresident i organisasjonen. Siden 2007 har han også vært en av lederne for den norske noden av International Neuroinformatics Coordinating Facility (INCF). Einevolls gruppe er partner i Human Brain Project, ett av to flaggskipsprosjekter i EU som ble startet i 2013. Einevoll er en aktiv vitenskapsformidler i aviser, på nett, i radio og i TV, og har blant annet skrevet og redigert to populærvitenskapelige bøker, „Naturens kode“ på Gyldendal i 2005 (sammen med Eirik Newth) og „Hva er fysikk“ på Universitetsforlaget i 2007.