Gaute Tomas Einevoll

Dr.ing., professor ved Institutt for matematiske realfag og teknologi, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Professor II i fysikk, Fysisk institutt, UiO