Frank Børre Pedersen

Dr.ing, Head of Oil&Gas and Energy Systems DNV GL Research & Innovation

Frank Børre Pedersen er født i Oslo i 1967 og tok sivilingeniør- og doktorgradsutdanning i fysikk ved NTH, nå NTNU, i henholdsvis 1991 og 1996. Ett år av doktorgradsutdanningen ble gjennomført ved University of Illinois i Urbana- Champaign. Fokuset for dette arbeidet har vært halvledermaterialer og deres elektroniske og optiske egenskaper. Moderne nanostrukturer som supergitre, kvantebrønner og kvante- prikker har vært studert ved bruk av kvante- mekanikk. Pedersen ble ansatt i DNV GL (tidligere Det Norske Veritas) etter doktorgraden og er i dag Vice President og leder for forskningsenheten innenfor olje og gass. En viktig del i dette forskningsarbeidet er utvikling av nye tilnærminger for risikoanalyser og kvalifisering av ny teknologi gjennom å integrere fysiske og probabilistiske metoder. I tillegg er det et stort fokus på Bayesianske metoder for å oppdatere analyser i sanntid, basert på sensordata og andre datakilder. Pedersen har hatt ulike ansvarsområder innenfor DNV GL de siste 20 årene, blant annet ansvarlig for tidligfaseprosjekter, sikkerhets- og pålitelighetsstudier, teknisk-økonomiske studier, samt drift- og vedlikeholdsanalyser.