Eivind Vilhelm Thrane

Dr.philos, tidl. forsker Forsvarets Forskningsinstitutt. Professor II Fysisk institutt, Universitete i Oslo, Forskningssjef Andøya Rakettskytefelt