Edgar Günther Hertwich

Professor, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Edgar Hertwich (f. 1969) vokste opp i Braunau, Østerrike, hvor hans far, en oppfinner, ledet en ingeniørbedrift som leverte utstyr til aluminiumsindustrien verden over. Hertwich ble utdannet elektroingeniør i Braunau (1988), fulgt av bachelorgrad i fysikk ved Princeton-universitetet i USA (1993), master og dr.grad i energi og ressurser ved universitetet i California, Berkeley (1999). Hertwich tok en PostDoc ved NTNUs Program for industriell økologi og institutt for produktdesign i 1999–2001, og jobbet deretter som forsker ved International Institute for Applied Systems Analysis og professor II ved NTNU Institutt for energi- og prosessteknikk i 2001–2003. Høsten 2003 ble han utnevnt som professor ved NTNU og tok samtidig over ledelsen for Program for industriell økologi etter professor Helge Brattebø. Denne faggruppen ble vurdert som en av Norges tre mest fremragende faggrupper innen teknologi av Forskningsrådet i 2014. Sammen med tidligere NTNU-studenter og med basis i sin forskning etablerte Hertwich rådgiverbedriften MiSA AS; nå del av AsplanViak. I studieåret 2008/09 var han på forskningsopphold ved ETH Zurich. I 2015 aksepterte Hertwich stillingen som professor og leder av senter for industriell økologi ved Yale universitetet, USA. Som medlem i FNs ressurspanel siden 2007 har Hertwich hatt ansvaret for publikasjoner om miljøkonsekvensene av produkter og materialer (2009) og miljøfordelene ved klimavennlig kraftproduksjon (2015/16). Han var en av hovedforfatterne bak energikapitlet i den femte hovedrapporten til FNs Klimapanel (2014). Siden 2015 er han president-elect av International Society for Industrial Ecology. Hertwich jobber med å vurdere miljøkonsekvensene av teknologivalg, tiltak og levesett. Han er en pioner i utvikling av flerregionale globale kryssløpsmodeller og for disses anvendelse i miljøsystemanalyse. Han produserte den første sammenlignbare vurderingen av nasjoners’ klimafotavtrykk i 2009; et arbeid som ble gitt en utmerkelse av American Chemical Society.