Dimitrios G. Pavlou

Dr.ing., professor og gruppeleder Mechanical Engineering Group Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknikk, Universitetet i Stavanger