Dhayalan Velauthapillai

Dr.scient., Professor ved Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag, Høgskolen på Vestlandet

Dhayalan Velauthapillai (55), som opprinnelig kommer fra Sri Lanka, er professor i fysikk og teknologi. Han er ansatt ved Fakultet for ingeniør- og naturvitenskap, Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag ved Høgskulen på Vestlandet (HVL). Dhayalan kom til Norge for å studere ved Universitetet i Bergen (UiB) i 1984 og har tatt hele sin høyere utdanning ved UiB. Som en del av post.doc.-stillingen ved UiB gjestet han Universitetet i Neuchtel, Sveits i 2000. Han har forskningsinteresser innen elektromagnetisk modellering og avanserte nanomaterialer for ren energi og helseapplikasjoner. Dhayalan har bygd opp et forskningsmiljø med internasjonale partnere innen nanoteknologi på HVL. Han har 96 publiserte artikler i internasjonale tidsskrifter. I tillegg har han over 60 vitenskapelige publiseringer på internasjonale konferanser. Dhayalans forskningsgruppe ‘Advanced Nanomaterials for Clean Energy and Health Applications’ driver med forskning innen nye avanserte materialer som kan brukes innen solcelleteknologi, hydrogenproduksjon og innen ‘Tissue Engineering’. Gruppen jobber både med simulerings- og eksperimentelle studier og har bygget opp en lab for solcelleteknologi på HVL med støtte fra Framostiftelsen. Dhayalan leder for tiden 4 forsknings- og høyere utdanningsprosjekter med universiteter i India og Sri Lanka med ekstern finansiering. Det er også etablert to forskningslaboratorier i India og på Sri Lanka med eksterne midler som brukes både av HVL og vertsinstitusjoner. Han har veiledet en rekke studenter på bachelor-, master- og PhD-nivå både nasjonalt og internasjonalt. For tiden veileder han 4 ph.d.-studenter på HVL og 9 PhD-studenter i India og på Sri Lanka. Han har etablert et stort nettverk som består av forskere fra Norge, India, Sri Lanka, England og Sør Korea innen nanomaterialer for diverse applikasjoner. Dhayalan er aktiv innen formidling av forskning til akademia, industrien og til publikum (http://cithib-incp2014.com/). Han har organisert flere internasjonale konferanser og seminarer på vegne av HVL og har hatt flere populærvitenskapelige innlegg til både skoleelever og andre. Dhayalan er blitt kåret til ‘Beste foreleser’ av studentene ved ingeniørutdanningen på HVL to ganger og vant prisen for fremragende undervisning ved Høgskolen i Bergen i 2016. Dhayalan har også vært samfunnsengasjert siden han kom til Norge for å studere på Universitetet i Bergen i 1984. Han har vært aktiv med integrering av innvandrere og vært medlem av flere regjeringsoppnevnte utvalg for å inkludere innvandrere i utdanningen, arbeidslivet og i majoritetssamfunnet. Han var også medlem av inkluderingsutvalget som jobbet med NOU 2011:14 Bedre integrering - mål, strategier og tiltak. Dhayalan ble kåret til ‘Top 10’ innvandrere i Norge i 2009 av Leadership Foundation, Norway. Dhayalan har også skrevet en norsk-tamilsk ordbok som er utgitt av Utdanningsdirektoratet. Dhayalan er opptatt av rekruttering av elever til realfagsutdanning og opprettet en lørdagsskole for tamilske barn og ungdommer i 2002 i Bergen. Nå går ca 220 elever på denne skolen der de får gratis undervisning i skolefagene av frivillige lærere. Dhayalan er skolens rektor.