Børge Arntsen

PhD, professor Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk, NTNU

Børge Arntsen er professor ved Institutt for Petroleumsteknologi og anvendt geofysikk, NTNU. Han ble uteksaminert som Cand. Real i fysikk ved Universitetet I Trondheim (nå NTNU) i 1982 og som Cand. Scient i 1991. Han ble ansatt som forsker ved SINTEF i 1983. I 1991 ble han ansatt ved Statoils forskningssenter på Rotvoll hvor han arbeidet som seniorforsker, prosjektleder og rådgiver frem til han ble tilsatt som professor i geofysikk ved NTNU i 2008. Han var også gjesteforsker ved OGS i Trieste, Italia fra 1997 til 1998. Børge Arntsen har publisert i overkant av 100 artikler i internasjonale tidsskrifter og konferanser. Hans faglige interesser er innenfor seismisk bølgeforplantning, seismisk modellering, seismisk inversjon og seismologisk tungregning. Han har arbeidet med utvikling av teknologi for havbunsseismikk og bruk av skjærbølger for avbildning av reservoarer. Utvikling og anvendelse av numeriske modeller for elastisk bølgeforplantning har han vært særlig opptatt av. Han har også studert seismiske inversproblemer hvor hovedfokuset har vært bruk av bølgeligninger for å estimere seismiske bølgehastigheter og elastiske parametere i sedimentære bergarter. Børge Arntsen har vært aktiv som deltager og bidragsyter på internasjonale konferanser, fagfellevurdering for flere tidsskrifter og i komitearbeid.