Bjørn Kjærand Haugland

Siv.ing., EVP og direktør for Bærekraft DNV GL

Bjørn Kjærand Haugland er administrerende direktør for Norge 203040. Norge 203040 er et næringslivsdrevet klima- initiativ. Formålet er å identifisere nye forretningsmuligheter på veien mot lavutslipps- samfunnet, og være en pådriver for å nå Norges klimamål innen 2030. Bjørn Kjærand Haugland kommer fra stillingen som konserndirektør for bærekraft i DNV GL, hvor han de siste 10 årene ledet arbeidet med å bygge en global anerkjent bærekraftposisjon for selskapet. Han har vært ansatt i DNV GL i 28 år og har hatt ledende roller i alle selskapets forretningsområder i Norge, Korea og Kina. Han var en av grunnleggerne av DNV GL’s årlige «Global Opportunity Report» og ansvarlig for DNV GL’s partnerskap mot ulike FN organisasjoner som FN Global Compact samt World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Han er i dag en globalt anerkjent stemme innen bærekraft og har mye erfaring med å arbeide i skjæringsflaten mellom næringsliv, myndigheter og teknologi. Han skriver regulært artikler for Huffington Post, Recharge, Teknisk Ukeblad and Sysla. Han er i dag styremedlem i Universitetet i Bergen, WWF og PRIO (Institutt for fredsforskning) og sitter i Advisory Board for Business for Peace og i Havrådet til REV Ocean. Bjørn Kjærand Haugland er utdannet sivilingeniør fra NTNU i 1990 med fordypning i marin teknologi. Han har en påbygning i strategi og ledelse fra IMD og INSEAD.