Barbara Szybinska Matusiak

PhD, professor og leder av faggruppe Energi og miljø Institutt for arkitektur og design, NTNU

Barbara Szybinska Matusiak er professor ved Institutt for arkitektur og teknologi, NTNU, hvor hun leder faggruppen Energi og miljø. Hun ble uteksaminert som Master i Arkitektur fra det Tekniske Universitetet i Lodz, Polen (1984). Hun har 7-års arkitektpraksis i hovedsak fra arkitektkontorer i Oslo hvor hun videreutviklet sine prosjekteringsferdigheter og vant flere lukkede arkitekturkonkurranser. Hennes interesse for «lys i arkitektur» utviklet seg mot vitenskapelig kunnskap i løpet av dr.ing.-studier ved NTH (1994-1998). Hun har vært involvert i mange norske og internasjonale vitenskapelige prosjekter med fokus på dagslys i arkitektur der hun har utviklet nye løsninger og metoder for effektiv utnyttelse av dagslys i bygninger. Menneskelig behov for lys og «lys som et arkitektonisk element» med innvirkning på kvalitativ romopplevelse har bestandig vært sentrale tema i hennes forskningsaktivitet. Hun har også interesse for å utvikle nye forskningsmetoder og laboratorier. Hun designet og bygget den kunstige himmelen og kunstig sol for Dagslys-laboratorium (konstruert 2002 og fornyet i 2015) og den nyeste versjonen av fullskala rom- laboratorium ROMLAB (ferdig 2006). Hun har publisert i overkant av 100 artikler i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter, konferanser eller kapitler i fagbøker. Hun er sterkt involvert i aktivitetene til de internasjonale forskningsorganisasjonene CIE, AIC og IEA, og har vært norsk representant i CEN internasjonale arbeidsgruppe som nylig utarbeidet den første europeiske standarden for dagslys i bygninger. Hennes undervisningsaktiviteter (masterkurs) er viet til dagslys, kunstig lys og fargebruk i arkitektur. Hun veileder i øyeblikket fire masterprosjekter, tre PhD og en post.doc. Hun har også vært opponent for mange PhD-prosjekter og er hyppig reviewer for internasjonale vitenskapelige tidsskrifter og konferanser. I 2011 etablerte hun Lys- og fargegruppen, en tverrfaglig forskergruppe ved NTNU, og har ledet den siden da. Gruppen har produsert forskning på høyt vitenskapelig nivå, utviklet stort nasjonalt og internasjonalt nettverk og er meget aktiv i forskerformidling. I 2017 ble den promotert til senter: Light & Colour Centre, NTNU. I 2016 ble hun medlem av den internasjonale Daylight Academy.