Atle Rotevatn

Phd, professor ved Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen

Atle Rotevatn er født i Bergen i 1976 og er professor i struktur- og reservoargeologi ved Institutt for Geovitenskap ved Universitetet i Bergen. Rotevatn er utdannet ved Universitetene i Oslo (cand. scient., 2004) og Bergen (PhD, 2007). Etter sin doktorgrad arbeidet Rotevatn en periode i olje- og gassindustrien, før han i 2010 ble ansatt som seniorforsker i Uni Research/Centre for Integrated Petroleum Research (SFF), et miljø han også var knyttet til i sin stipendiatperiode. I 2011 ble Rotevatn ansatt som førsteamanuensis i struktur- og reservoargeologi ved Institutt for Geovitenskap ved Universitetet i Bergen, med opprykk til professor i 2013. Fra 2014 er han fagkoordinator for georessurser ved instituttet, og nestleder i forskergruppen for petroleumsgeovitenskap. Rotevatns primære forskningsinteresser handler om forkastningers vekst og geometri, samt strukturelle kontroller på væskestrøm i jordskorpen. Han er sterkt engasjert i studentveiledning og undervisning og har veiledet en rekke MSc- og PhD-kandidater til fullført grad. Rotevatn har publisert over 30 artikler i internasjonale fagfellevurderte tidsskrift og innehar flere nasjonale og internasjonale verv. Rotevatn er per i dag visepresident i Norsk Geologisk Forening. Han er medlem av editorial board i AAPG Bulletin, og sitter som International Representative i Tectonic Studies Group som er en del av the Geological Society of London. Rotevatn har tatt del i og ledet en rekke forskningsprosjekter, bl.a. finansiert av Norges Forskningsråd og industri. Han har mottatt flere priser for sitt arbeid, bl.a. Reuschmedaljen (fra Norsk Geologisk Forening) for fremragende vitenskapelig arbeid før fylte 36 år. Rotevatn har et bredt internasjonalt samarbeid, hvorav hans nærmeste samarbeidspartnere er Imperial College London, University of Mancherster, University of Bristol, University of Southampton, University of Aberdeen og Université du Bordeaux.