Atle Harby

Seniorforsker

Atle Harby er seniorforsker i SINTEF Energi i Trondheim. Han har mer enn 20 års erfaring innen forskning knyttet til vannkraft, vass- dragsmiljø, vannressurser, miljøforhold i regulerte vassdrag, virkninger av klima- endringer og energilagring. En stor del av arbeidet har vært i tverrfaglige forsknings- prosjekter som integrerer teknologi, naturfag og miljøvirkninger. Atle Harby har lang erfaring som prosjekt- leder for tverrfaglige forskningsprosjekter og åtte år som leder for forskningssenteret CEDREN. I tillegg til vitenskapelig arbeid og publisering er Harby opptatt av å formidle forskningsresultater gjennom møter, fore- drag og populærvitenskapelig publisering. Atle Harby har også en betydelig internasjonal aktivitet, og er og har vært engasjert i prosjekter og samarbeid i mange land over hele verden, samt i fora som IPCC, IEA, EERA (European Energy Research Alliance) og mange internasjonale konferanser.